Mamilaje, geschenken en meer…

 

Algemene voorwaarden

 

Omschrijving

1.1.              Mamilaje is de verhuurder en/of verkoper. Hurende partij wordt huurder genoemd. Kopende partij wordt koper genoemd.

1.2.              Onder toebehoren wordt verstaan: ijzeren paalhouder, geïmpregneerde paal,  naambord , letters, schroeven, ballast emmer.

 

Huren van borden en andere artikelen

2.1.              Huurder draagt zelf zorg voor het ophalen en retourneren van de artikelen, alles na telefonische afspraak.

2.2.              De huurperiode gaat in op het moment dat het (de) artikel (en) daadwerkelijk wordt (en) afgehaald  en loopt af op het moment dat het (de) artikel (en) met toebehoren geretourneerd is.

 

Prijzen / betalen

3.1.              Toebehoren kunnen zonder meerprijs worden gehuurd bij de huur van een produkt.

3.2.               Alle vermelde prijzen zijn stuksprijzen, afhaalprijzen, inclusief BTW en exclusief  eventuele borg.

3.3.               Na een aanbetaling volgt de orderbevestiging in de vorm van een factuur met bijbehorende algemene voorwaarden.

3.4.               Middels deze aanbetaling en/of totale betaling en/of het in ontvangst nemen van de artikelen geeft de huurder / koper ook aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze en alle andere hier vermelde voorwaarden.

 

Verantwoordelijkheden huurder

4.1.              Indien de afgesproken huurperiode zonder goedkeuring van verhuurder wordt overschreden, heeft de huurder geen recht meer op teruggave van de borg.

4.2.              Indien voor artikelen alleen een borg wordt gevraagd, geldt hiervoor standaard een  “huur”-termijn van maximaal 4 maanden vanaf het moment dat de borg is betaald. Na deze 4 maanden wordt het artikel of artikelen als gekocht beschouwd voor

                   het bedrag ter hoogte van de borgsom.

4.3.               Huurder is verantwoordelijk voor het artikel of artikelen gedurende de huurperiode.

4.4.               De bevestiging van de gehele constructie van het te huren produkt, dient door de huurder gecontroleerd te worden op gebreken (bijv. gebroken schroeven, e.d.). Bij twijfel en/of gebrek, direct contact opnemen met mamilaje.

                  Tel: 06-46073988 ; service@mamilaje.nl

4.5.               De huurder is verantwoordelijk voor het deugdelijk bevestigen van de onderdelen. (bijvoorbeeld bord op paal, Paal in paalhouder, paalhouder in de grond, e.d.).

4.6.               De gehuurde produkten dienen in dezelfde staat retour gebracht te worden als in het begin van de huurperiode.

4.7.               Het is niet toegestaan om voorwerpen aan de artikelen te bevestigen zonder toestemming van de verhuurder.

4.8.               Bij (weers-)omstandigheden waarbij de artikelen een mogelijk gevaar zouden kunnen opleveren voor huurder en/of omgeving, dient de huurder direct te handelen, zodat er weer een veilige situatie ontstaat voor huurder en/of omgeving.

                 (Bijvoorbeeld te veel wind waardoor het bord zou kunnen wegvliegen. Dan moet het bord worden binnengehaald.)

 

Verantwoordelijkheden verhuurder

5.1.               De verhuurder zal er zorg voor dragen dat de uitgegeven produkten in goede staat zijn.

5.2.               Verhuurder kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel, op welke wijze dan ook ontstaan, door het gehuurde en/ of  geleverde produkt en/of onderdelen.

5.3.               Alle gehuurde produkten en toebehoren blijven eigendom van de verhuurder.

 

Verantwoordelijkheden verkoper

6.1.               De verkoper  zal er zorg voor dragen dat de uitgegeven produkten in goede staat zijn.

6.2.               Verkoper kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel, op welke wijze dan ook ontstaan, door het gekochte artikel cq artikelen en/of onderdelen hiervan.

6.3.               Het gekochte artikel cq artikelen en/of onderdelen hiervan worden na betaling eigendom van de koper.

 

Garantie

7.1.               Mamilaje geeft 1jaar garantie op fabricagefouten.

7.2.               Bij iedere klacht dient er eerst met Mamilaje contact te worden opgenomen. Dit dient per mail of brief te gebeuren. (service@mamilaje.nl)

 

Beschadigingen / diefstal

8.1.               Bij beschadigingen aan het produkt en/of onderdelen, worden kosten in rekening  gebracht.

8.2.               Bij diefstal van het produkt en eventueel toebehoren wordt bij het overleggen van een kopie van het politierapport de borg ingehouden. Indien geen politierapport kan worden overlegd, zal het produkt en eventueel toebehoren als gekocht worden beschouwd

                 en de bijbehorende prijs worden doorberekend.

 

Afhalen / retourneren

9.1.               De produkten met toebehoren kunnen worden afgehaald en geretourneerd na telefonische afspraak, e.e.a volgens algemene voorwaarden.

 

Algemeen

10.1.            Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden.

10.2.            Er zullen geregeld produktveranderingen plaatsvinden. Mamilaje behoudt zich hier de rechten voor.

 

Versie 8.2 ; oktober  2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van weerden poelmanstraat 186

6417 ES Heerlen

Kvk 14085962

 

info@mamilaje.nl

045 - 5415658

06 - 46073988